03

Setervollene på nordsiden av Finse stasjon.

Setervollene på nordsiden av Finse stasjon.

Setervollene på nordsiden av Finse stasjon.

Av Helge Kaasin

Helge Kaasin er utdannet filosof og arbeider som seksjonsleder for Design og brukeropplevelse i NRK.
Han har drevet kaasin.no siden 2000.

Legg inn en kommentar