Jeg vil skjære av deg alle arrene (2001)

Når man sitter slik dag etter dag og lar seg omhylle av lediggangens matte teppe melder det seg et spørsmål kanskje hyppigere og sterkere enn før: hva er den forbannede meningen med alt dette?

Bibliografi:
Apatiens vesen, Oslo: Universalforlaget, 1999
Hvordan leve med apati - en innføring, Oslo: Bokfinken forlag, 1999
Apatisk på arbeidsplassen - hvordan leve med fordommene, Oslo: Bokfinken forlag, 2000
Apati i sex og samliv - hvordan få underlivet til å leve sitt eget liv, Oslo: Hjemmet forlag, 2001spent
hva er det hjørnet runder
slitte såler stamper
løp
kast deg fremdu
er premiss
i min skjøre
konklusjon
ok da
så gir det hele meninginntil deg
inn
til
deg
et flyktig
glimt
et landskap
i veksling
kompasset
har en retningkompost
kompass
kromtapp
karnapp
klinomyn
kårny
kompromiss
snill/slem pikekom
promiss
kom
pro/pre
miss
premiss
kompremiss
kompress
premisspress
kompromisspressopptatt
opp
tatt
tatt
opp
tatt

tatt
opp/ned
med
tatt