Høst (1997)

Sort kaffe synger i min munn
en sang om morgen
slik sett er det en utvannet sang
som i form av bønner var
en sang om morgendagen.